I arkivet / Saknad strof i Jordrök


 

Rättelse, Slingerbulten 1/2009:

Medlemsbladet Slingerbulten 1/2009 upptar
”Månadens dikt” från 2008.
Tre av dikterna kommer från Klyftan, Emils tredje diktsamling. Den gavs ut på Albert Bonniers förlag 1939.

Under dikterna för augusti - I ringen - och november - Roll - har felaktigt angivits LT:s förlag.
Däremot var det alldeles rätt i januari – En längesedan visa.

Felen har även funnits vid dikterna här på hemsidan.
Hemsideskrivande Eva, som lämnat uppgifter till Slingerbultens redaktörer, beklagar och ber om ursäkt för sin ouppmärksamhet