I arkivet / Saknad strof i Jordrök


 

I diktsamlingen Jordrök (LT:s förlag 1960) saknas en rad i ”Den norrländske piraten” på sidan 12.
”och nordans bitska hagelskur” ska ha en egen rad, som tredje från slutet.

”...
och murkna skrov och kölar
och nordans bitska hagelskur
Saragassoalgens gröna skog
     försonar.”