I arkivet / Lyrik


 

Utsikt

Gud Fader putsar sin koppar
på viken där båtarna kommer
         och far.
Men jag sitter som Jeppe
         på berget.
Jag har ingen eka, jag.

Fast nog skulle jag vilja
         fara,
ja, nog skulle jag vilja
         fara en dag
till Resarö eller Vaxholm.

Men jag har ingen eka, jag


Emil Hagström

”Jordrök” 
(LT:s förlag 1960)