I arkivet / Lyrik


 

 

 


 

 

Bort i Bygdsiljum

Mina händer
är valkar och självsprickor.
Mina händer
älskar den nötta mässingsdosan
och helgdagskvällens krympling.
Mina händer

har ingen mjuk, len kind att klappa,
som en gång i ungdomens nätter
bort i Bydsiljum.


Emil Hagström

Sabbatsår
(LT:s förlag, 1967)