I arkivet / Lyrik


 

Dansa min ungdom

Min farfar hade en gammal fiol
utan både stall och strängar.
Vad sovande lust i trasiga skor,
vad snö över blommande ängar.
För tramp tramp tramp
i modd och grus
så länge dagen varar.

 

Min fader hade en gammal gård
utan både jord och himmel.
Vad sovande rikedom för mull och mott,
vad havra för dödens skimmel.
För tramp tramp tramp
i modd och grus
så länge dagen varar.

 

Min moder hade en gammal gitarr
under årens svält och möda.

Så dansa min ungdoms trasiga skor
där kvällarnas stenar blöda.
För tramp tramp tramp
i modd och grus
så länge dagen varar.
Emil Hagström

”Sabbatsår” 
(LT:s förlag 1967)