I arkivet / Lyrik


 

En visa från Roslagen

En, en,
torra backar med sten, sten,
glömda vårdar,
smultronställen och gärdesgårdar,
vresig Roslag i kärvt behag
en sommardag.

Grind, grind
slår i aftonens vind, vind.
Gamla kyrkor som helg oss ringa,
karga tegar som bröd skall bringa.
Stenrös predikar på vardagsspråk
vid stig och stråk.


Emil Hagström

”Den tanklöse spelmannen”
(Albert Bonniers förlag 1943)