I arkivet / Lyrik


 

 

 


 

 

Episod på luffen

Vi tiggde husrum hos en bonde
men fingo strax ett nej till svar
och gingo åter ut på vägen
där månen lyste blek och klar.

Och fast den rike bonden ägde
två gårdar samt ett präktigt stall,
för oss fanns ingen plats hos honom
och nordanvinden svepte kall.

Då nådde vi en torparstuga
och fingo oss en fattig vrå,
ty den, som själv har knappt med gåvor,
har ofta till att dela på.


Emil Hagström

Arbetaren
6 maj 1935