I arkivet / Lyrik


 

Färjeställe

I sot flagnar skyarna kring Österskär,
i stål blånar Näsvikens klinga.
- Minns du färjan? – Det finns ingen
     färja här.
- Minns du numret? – Ingen tid mer att
     ringa.

I sot flagnar vägarna och aska strör
våra minnen i krans och slöja.
Din dörr var låst. Någon kom där
     utanför.
Den färjekarlen intet kan fördröja.

Din lampa brann, Robespierre, röda vår.
- Hamlet ville frågan sin besvara.
Men jag såg dig där den eviga
     frilansen går
i de rivna kvarteren i Klara.Emil Hagström

”Gökklocka” 
(LT:s förlag 1954)