I arkivet / Lyrik


 

Frostfönster

Frost på mitt fönster,
stjärna på isblå sky,
tecknar i brutna mönster
dagar som falna och gry.
Månens horn i nedan och ny
skriver i köld min saga,
som inga valna, fingrade ord
mer på jord kan laga.


Emil Hagström

”Spelmans blomster” 
(LT:s förlag 1947)