I arkivet / Lyrik


 
Gud Fader och dypölen

I denna pöl
bland gräs och slam
bor Gud så stor
och allvarsam.

I minsta liv
han tar gestalt.
Mikrobens väg
han har befallt.

I Långben
som på vattnet gnor
och i vart yngel
Guden bor.

Den pölen gör
mig huvudbry
- jag är ju själv
blott jord och dy!

Emil Hagström

”Den tanklöse spelmannen”  
(Albert Bonniers förlag 1943)