I arkivet / Lyrik


 

 

 


 

 

Improvisation.

En gråvinternatt i Österskär med vännen
Rudolf Värnlund i åtanke
.


En blomma, ett rus i mitt druckna kvarter
vill jag akta, min salighet till fromma –

En blomma, ett rus ditt rykte bar,
ett bolm av rök fränt steg och for
för himlens väder – men själv blev du kvar
i din trasighet förnekad och stor.

Det var dimma den natten på Österskär.
Nu tutar en båt bortåt Resarö.
Det finns inga blaskor och pressar här.
Blås, sunnan, för den som skall dö.

En blomma, ett rus i mitt druckna kvarter
vill jag akta, min salighet till fromma –


Emil Hagström

”Gröna kransar och röda band  ” 
(LT:s förlag 1951)