I arkivet / Lyrik


 

Invaliden Jimmys visa

Då Sarons Ros nu var vorden gammal, vaggade hon sin ungdoms kärlek till sömns med billig whisky, medan invaliden Jimmy satt i sin låda och knäppte på gitarren och sjöng sin erbarmliga visa.

 

 

 


 

 

Här dansar jag på stumparna,
på stumparna, på stumparna,
här dansar jag på stumparna,
åt helvete det går.
På åkern ligger klumparna,
ja, trasorna och klumparna,
som dansar under stumparna
för helvetets år.

 

Hej, benen för miljonerna
och tronerna och zonerna,
hej, benen för miljonerna
och ärans granna plåt.
För alla fosterländerna
och gränderna och bränderna,
för alla fosterländerna
jag rosar min ståt.

 

 

 


 

 

I trasor ligger staterna,
ja, länderna och staterna,
i trasor ligger staterna
för all sin äras skull.
Hej, benen för magnaterna,
kamraterna med laterna,
för benen och magnaterna
jag super mig full.Emil Hagström

”Gökklocka”  (LT:s förlag 1954)
”Visor i Tidlösa” (FIB:s Lyrikklubb 1959)