I arkivet / Lyrik


 
I ringen.
 
 Jag miste min mor
 - nej hon är inte död
 - det frätte ett gift
 i vår nöd.
 
 Jag gick bortåt vägen
 en dag och försvann.
 Det var inget bättre
 jag fann.
 
 Jag ser på mina trasor,
 de säga ingenting,
 och jag trampar
 som ett fångat djur i ring.

 
 
 
 Emil Hagström
 
 ”Klyftan” 
 (Albert Bonniers förlag 1939)