I arkivet / Lyrik


 

Min gamla gärdsgård

En gammal, mossig gärdsgård
hägnar min syn.
Borta är stugan
och borta de gamla
och själv är jag en främling
i fädernebyn.
Men bäcken sorlar
mellan alarna
som i min barndom,
och lika hög och blånande
som då är sommar skyn.Emil Hagström

”Kistebrev” 
(LT:s förlag 1952)