I arkivet / Lyrik


 

 

 


 

 

Nattlig gäst

Vem prasslar vid dörrn
och vem viskar så stilla:
Låter, ja, låter mig upp
min Gunilla!

Det är bara jag,
som i drömmar och villa
kommer, ja, kommer till dig
min Gunilla.

Men myrar och milar
och snådd som gör illa
skiljer, ja, skiljer oss åt
min Gunilla.


Emil Hagström

”Brudbloss och jungfrulin” 
(LT:s förlag 1949)