I arkivet / Lyrik


 
Tattarvisa.

Jag har gjort dig mycket orätt,
lilla vän,
jag har tänkt så mycket illa,
lilla vän.
Jag har stormat och förbannat,
jag har önskat ett och annat,
men nu har min trilla stannat
hos min lilla, lilla vän.


Emil Hagström

”Klyftan” 
(Albert Bonniers förlag 1939)