I arkivet / Lyrik


 

 

 


 

 

Uppståndelse

Ur tidens avgrund stiger återklangen
av dolda källor och din andes röst.
Se livets vind uppväcker döda kronor,
ett vårens under mitt i världens höst.

Och denna tro är högre än de andra,
en inre verklighet är dess natur.
En flod skall bryta alla djupens dammar
och all förtvivlans gråa jättemur.

Förtröstansfullt må nya tecken tydas
och nya tankar rista sina spår.
Din själ skall bryta väg ur dödens klyfta

och visdomsörter läka jordens sår.


Emil Hagström

”Förvandlingens tid” 
(Hugo Gebers förlag 1937)