I arkivet / Lyrik


 

 

 


 

 

Var stund av övermod...

Var stund av övermod
blev städse vassa taggar
i det förflutnas krans,
var stund av ödmjukhet
bar outsagda under
i sitt sköte.


Emil Hagström

Det torra trädet savas
(Carl Wibergs Bokhandels förlag, 1937)