I arkivet / Lyrik


 

 

 


 

 

Vinterört

Vinterört,
tålamods blomma,
vill inte dö.
Där sorgens ögon
står tomma
den grönskar
i köld och snö.

Vinterört,
livets åder
 - vad livsviljan
ändå är stark
 - grönskar
där kölden råder
i tjälad
och frusen mark.


Emil Hagström

Ett tidningsklipp från okänd tidning,
sannolikt i början av 40-talet.