Lokala Sällskap / Sollefteå / Information inför
utflykt 3 Juli 


4 juli 2009 kl 10.00

Utflykt i Emil Hagströms födelsebygd.

Samling vid Hullsta gård, Sollefteå.

 

Under ledning av Tore Fors besöker vi följande platser:

Nylandsån,  Billsta fäbodar,  Österåsens Hälsohem,  Skärvsta skola,  Fattiggården Skärvsta,  Hallstaberget,  Trästa fattigstuga.

 

Förhandsanmälan om bussplats till Tore Fors tel. 0620 – 241 49. (Pris 50:-)
Medtag fika. Räkan med att utflykten tar mellan tre och fyra timmar