Emil Hagström
3  juli 1907 - 11 april 1970
 


 


Höst nära havet

Sjung, min snäcka, om Kauri land,
där vinterns törne må blomma.
Men havet är hav och sanden är sand
och alla törnen står tomma.

Var sjunger din dal, min näktergal?
Var räknas mitt korn i sanden?
Var brusar ditt hav, du skimrande skal,
min snäcka i sången och anden.

Regnet driver och vinden går.
Var finns mina spår i sanden.
Det står ett fönster och slår och slår
och öde är havet och stranden.


Emil Hagström

 (Såningsmannen nr 39, 29 september 1956)