Medlemskap / Anmälan till medlemskap


 

Medlemsavgifter för 2015

Medlem (enskilda personer) 200:-.
Stödjande medlem (
Företag, organisationer och liknande sammanslutningar) 500:-

Via post, e-post – se nedan – eller i samband
med inbetalning av medlemsavgift sänder du oss uppgifter om:
Ditt namn, adress och postadress
samt e-postadress, om du har någon sådan.
Gärna ditt telefonnummer.

Medlemsavgiften betalas till

Bankgiro 
223-0571 eller
Plusgiro
31 70 45-3


Du får medlemskap och betalning bekräftade per post eller e-post.

c/o  Ulf Johan Tempelman,
Almsättravägen  11
184 61 Åkersberga

e-post@emilhagstrom-sallskapet.se