Om Emil / Biografi


   

 En mycket kort och ofullständig biografi, i väntan på det motsatta:
Emil Hagström 3 juli 1907 – 11 april 1970


 

Klarapoeten och arbetardiktaren Emil Hagström föddes och växte upp i Nylandsån utanför Sollefteå.
Emil kom, via långa landsvägar, till Stockholm från Sollefteå i början av trettiotalet. Han kunde hantera en penna, inte bara genom att skriva, utan också genom att te
ckna, och han försörjde sig så gott det gick på att sälja sina teckningar längs sin vandringsväg.
När Emil
nådde huvudstaden, gick hans vandringar mellan tidningsredaktionerna i Klara. En såld dikt eller novell gav husrum, mat och dryck för en eller flera dagar. Med tiden utkom både dikt- och novellsamlingar, inalles 16 böcker.
Han levde, tillsammans med hustrun Ester-Louise, sina sista 20 år i Österskär och är begravd på Österåkers kyrkogård.