Om Emil / Stipendier och Utmärkelser


 

Författarföreningen

1945

Boklotteriets författarstipendium

1949

Åhlén & Åkerlunds förlags författarstipendium

1951

”Åhlén och Åkerlunds författarstipendium instiftades 1948. Det utgår med 5000 kronor och avses att utdelas till svenska författare, som under året medarbetat i någon av förlagets publikationer med skönlitterära bidrag, noveller eller självständigt utarbetade artiklar i original, som kan anses vara av sådant värde att de förtjänar belöning.”
(Utdrag ur en längre text.)

Aftontidningens författarstipendium

1953

Tidens förlags stipendium

1955

Sveriges författarfonds författarstipendium

1956

Landsbygdens författarstipendium

1957

”För djupt originell verskonst och poetisk livfull självbiografisk novellistik tilldelas Emil Hagström Landsbygdens stipendium ur Boklotteriet för år 1957.”

Bjelles 60-årsfond

1959

Sveriges författarfonds författarpremium

1960

”Sveriges författarfond  har som ett led i sin verksamhet  till belöning av litterär förtjänst  tilldelat  Emil Hagström  ett författarpremium för år 1960  på femtusenkronor.  Erik Hedfelt ordförande”

Tidningen Vi:s litteraturstipendium

1961

Landsorganisationens kulturstipendium

1962

(Landsorganisationens (LO:s)  kulturstipendium utdelades för första gången detta år.)
”Emil Hagström har i sin diktning hävdat människans rätt till sol och ljus, till glädje, försoning och gemenskap. Han har givit realismen en sällsam lyrisk klangbotten i fint utmejslade dikter. Hagström har anklagat genom att ge den historiska verkligheten en skarp ljusskärpa. Hans hembygdsdikter har i fler avseenden få motstycken i originalitet och stilkonst.
Landsorganisationen i Sverige
Arne Geijer ”

Boklotteriets författarstipendium

1964

Ferlinstipendiet (numera -priset)

1964

(Detta var andra året Ferlinstipendiet utdelades.)

Dan Andersson- priset

1967

Meddelandet på pg-blanketten:
”Broder! Detta är Du väl värd. En liten hälsning till Dig från oss alla i finnmarkskretsen.
Gunde”

 

Litteraturfrämjandets författarstipendium

1968