Om sällskapet / Adress


   
Plusgiro 31 70 45-3
   
Bankgiro 223-0571
   
Organisationsnummer 802438-4813
   
Adress c/o  Ulf Johan Tempelman,
Almsättravägen  11
184 61 Åkersberga
   
E-post e-post@emilhagstrom-sallskapet.se