Om sällskapet / Styrelse


 

Namn

Funktion

Telefon

E-postadress

Ort

Ulf Johan Tempelman Ordförande 070 791 0841 ujtempelman@hotmail.com Åkersberga
Einar Jakobsson Vice ordförande 018-515 941 einar.jakobsson@bredband.net Uppsala
Berith Jakobsson Kassör 031-239 113 berith.jakobsson@comhem.se Göteborg
Göran Sallnäs Sekreterare 0700 509 814 gos@runo.se Ljusterö
Tore Fors Övrig ledamot 0706 735 889 tore.fors@telia.com Sollefteå
Eva Barkengren Fors Suppleant 08-540679055 eva.barkengren@hotmail.com Åkersberga

Bengt Olin

Suppleant

08-540 204 44

bengt.olin@gmail.com

Åkersberga

 

 

 

 

Den nyvalda styrelsen 2012- från vänster:
Berith, Eva, Tore, Einar, Bengt, Göran, Ulf Johan.
Samma personer blir valda 2013 och 2014, men med förändrade funktioner.

 

 

Sällskapets första styrelse, vald i september 2007:
Tore Fors - vice ordförande, Ulf Johan Tempelman - kassör, Bengt Olin –ordförande,
Einar Jakobsson - suppleant, Berith Jakobsson - ledamot, Eva Barkengren Fors - suppleant,
Linda Fredriksson – sekreterare.